DLL Tool

Naprawić błędy DLL

DLL Tool - Narzędzie do naprawy DLL i Oprogramowanie do czyszczenia rejestru. Proste i skuteczne narzędzia oczyszczania komputera i ochrony prywatności osobistej.Więcej informacji:

DLL Tool Zrzuty ekranu

Wymagania systemowe:

 • System operacyjny: Windows 8; Windows 7; Windows Vista lub Windows XP.
 • Procesor 500 MHz (lub szybszy) i 512 MB RAM (lub więcej).
 • Wyświetlacz VGA 800×600 (lub lepszy).
 • 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

Przegląd:

Registry

Kompaktuj i optymalizuj rejestr:

 • Dodaj/usuń programy
 • Formanty niestandardowe
 • Dokładne skanowanie
 • Rozszerzenia plików
 • Pomoc i zasoby
 • Pliki tymczasowe/skróty
 • Integralność rejestru
 • Lokalizacje oprogramowania
 • Współużytkowane pliki DLL
 • Programy grupy Autostart
 • Urządzenia wirtualne
 • Czcionki systemu Windows

Windows

Przyśpiesz system Windows za pomocą ustawionych optymalizacji:

 • Indeksowanie systemu Windows
 • Migawki systemu
 • Motywy
 • Udostępnianie sieci
 • Wykrywanie sprzętu powłoki
 • Szybkie przełączanie użytkowników
 • Hosty programu LAN Manager
 • Windows Search
 • Rejestr zdalny
 • Pliki trybu offline

Internet Explorer

Wyczyść informacje o operacjach online przeglądarki internetowej:

 • historię kompresowania/dekompresowania
 • dzienniki internetowe
 • historię paska narzędzi wyszukiwania
 • pliki tymczasowe i pliki dzienników
 • listę serwerów i informacje o ostatnich katalogach
 • historię wyszukiwania
 • dzienniki skanowania i dzienniki operacji
 • listę ostatnio wyświetlanych obrazów
 • listy odtwarzania
 • listę ostatnio otwieranych plików i adresów URL
 • listę ostatnio otwieranych plików i wyodrębnianych folderów
 • listę ostatnio otwieranych plików i pobranych/udostępnionych plików
 • listę ostatnio otwieranych plików
 • pliki, dziennik ostatnich połączeń i różne niedawne operacje
 • listę odtwarzanych plików
 • listę odtwarzanych plików i adresów URL
 • pliki dzienników i informacje historii
 • pliki dzienników
 • historię zadań, dzienników i witryn
 • informacje historii
 • pliki historii
 • listy rozwijane
 • listy rozwijane i historię wyszukiwania
 • historię adresów URL pobierania
 • informacje historii pobierania
 • pobierane pliki i pliki tymczasowe
 • pobierane pliki i listę odtwarzanych plików
 • pobierane pliki
 • pliki cookie i pliki pamięci podręcznej
 • pliki Channels.dat, Notify.dat i Shared.dat
 • pamięć podręczną i pliki historii
 • listę ostatnio otwieranych Eksploratora
 • listę ostatnio otwieranych plików programu Microsoft Access
 • listę ostatnio otwieranych plików programu Microsoft Excel
 • listę ostatnio otwieranych plików programu Microsoft Photo Editor
 • listę ostatnio otwieranych plików programu Microsoft PowerPoint
 • listę ostatnio otwieranych plików programu Microsoft Outlook
 • listę ostatnio otwieranych plików programu Microsoft Word

Napisz do nas